Oferta naszej firmy skierowana jest do właścicieli i zarządców farm wiatrowych zarówno w Polsce i Europie. Dzięki szerokiemu wachlarzowi szkoleń i certyfikatów naszych techników jesteśmy wstanie sprostać zadaniom związanym z szeroko rozumianą obsługą turbin wiatrowych zainstalowanych na lądzie jak i na morzu. Ciągły przyrost udziału energii odnawialnej związanej w wiatrem w ogólnej produkcji energii elektrycznej skłonił nas do dostosowania oferty do oczekiwań klientów. Jako niezależny serwisant za cel postawiliśmy sobie zaoferowanie  kontrahentowi krótkiego czasu reakcji i zapewnienie najlepiej wykwalifikowanych zespołów techników mających do dyspozycji auta serwisowe wyposażone w niezbędne narzędzia.

OFERTA

 • INSPEKCJI, SERWISU TURBIN WIATROWYCH ORAZ ANALIZY I USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII TURBIN WIATROWYCH

  • kontrola lub wymiana oleju w skrzyni przekładniowej
  • kontrola lub wymiana oleju w systemie hydraulicznym
  • kontrola stanu i pracy łożysk i innych elementów mechanicznych
  • kontrola wału głównego
  • kontrola hamulców wału generatora
  • kontrola stanu przekładni
  • lokalizacja wycieków płynów eksploatacyjnych
  • kontrola stanu połączeń śrubowych
  • kontrola instalacji elektrycznej
  • kontrola stanu poszycia gondoli
  • kontrola przyrządów pomiarowych, układów automatyki i sterowania
  • analiza próbek oleju,
  • sprawdzenie stanu wieży oraz połączeń śrubowych wraz z kontrolą momentów
  • mycie zewnętrznych poszyć turbiny

   

   

 • INSPEKCJI I NAPRAW ŁOPAT TURBIN WIATROWYCH

  • inspekcje za pomocą drona wyposażonego w kamerę 4K,
  • inspekcje za pomocą drona wyposażonego w kamerę termowizyjną,
  • inspekcje zespołu  techników z dostępem linowym
  • sprawdzenie układu odgromowego łopat turbin
  • naprawy prowadzone przez zespoły z dostępem linowym
  • naprawy prowadzone przez zespoły z platform wiszących
  • mycie poszycia łopat

   

   

 • PRACE ELEKTROTECHNICZNE ZWIĄZANE Z TURBINAMI WIATROWYMI

  W ZAKRESIE BUDOWY, MODERNIZACJI ORAZ REMONTÓW:

   

  • przyłączy SN do zasilenia farm wiatrowych oraz pojedynczych elektrowni
  • stacji transformatorowych SN/nn
  • linii elektroenergetycznych SN i nn
  • infrastruktury elektroenergetycznej do zasilania elektrowni wiatrowych
  • infrastruktury elektroenergetycznej do zasilania farm fotowoltaicznych
  • infrastruktury elektroenergetycznej do zasilania elektrowni biogazowych
  • zasilania oraz automatyki elektroenergetycznej obiektów przemysłowych
  • układów automatyki i zabezpieczeń
  • instalacji elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych
  • rozdzielnic SN i nn

   

  EKSPLOATACJA ORAZ SERWIS:

   

  • stacji transformatorowych oraz rozdzielczych
  • obiektów elektroenergetycznych
  • aparatury i urządzeń elektroenergetycznych
  • 24-godzinny serwis dla Naszych Klientów, z którymi mamy podpisane umowy
  • serwisowe
  • zdalne sterowanie oraz monitoring stacji oraz elektrowni

   

  POMIARY:

   

  • badanie i rejestracja parametrów jakości energii elektrycznej
  • próby napięciowe kabli SN napięciem stałym
  • próby napięciowe kabli SN napięciem wolnozmiennym VLF
  • próby napięciowe rozdzielni SN
  • pomiary napięć rażenia
  • pomiary rezystancji izolacji transformatorów 110/15 kV, 15/0,4 kV
  • pomiary rezystancji izolacji linii kablowych 110/15 kV, 15/0,4 kV
  • pomiary termowizyjne urządzeń elektroenergetycznych
  • badanie oraz nastawy zabezpieczeń
  • pomiary rezystancji uziemień
  • optymalizacja zużycia energii elektrycznej dużych linii produkcyjnych
  • rejestracja anomalii prądowych oraz napięciowych
  • pomiary reflektometryczne linii światłowodowych

   

  PROJEKTOWANIE:

   

  • sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych SN oraz nn
  • stacji transformatorowych
  • instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych
  • wykonywanie kosztorysów inwestorskich
  • wykonywanie kosztorysów ofertowych
  • przygotowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
  • opracowanie dokumentacji budowlano-projektowej branży elektroenergetycznej

   

   

 • KONTROLA JAKOŚCI NDT

Pragniemy zaproponować usługi z zakresu

ZAMKNIJ

CONEKOtech.com

Copyright © 2016

KONTROLA JAKOŚCI I NDT

CONEKOtech Polityka

Inspekcje - Dron

Usługi Elektro

Pakiet serwisowy + opcje

MENU

 • INSPEKCJI, SERWISU TURBIN WIATROWYCH ORAZ ANALIZY I USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII TURBIN WIATROWYCH

  kontrola lub wymiana oleju w skrzyni przekładniowej

  kontrola lub wymiana oleju w systemie hydraulicznym

  kontrola stanu i pracy łożysk i innych elementów mechanicznych

  kontrola wału głównego

  kontrola hamulców wału generatora

  kontrola stanu przekładni

  lokalizacja wycieków płynów eksploatacyjnych

  kontrola stanu połączeń śrubowych

  kontrola instalacji elektrycznej

  kontrola stanu poszycia gondoli

  kontrola przyrządów pomiarowych, układów automatyki i sterowania

  analiza próbek oleju,

  sprawdzenie stanu wieży oraz połączeń śrubowych wraz z kontrolą momentów

  mycie zewnętrznych poszyć turbiny

   

   

 • INSPEKCJI I NAPRAW ŁOPAT TURBIN WIATROWYCH

  inspekcje za pomocą drona wyposażonego w kamerę 4K,

  inspekcje za pomocą drona wyposażonego w kamerę termowizyjną,

  inspekcje zespołu  techników z dostępem linowym

  sprawdzenie układu odgromowego łopat turbin

  naprawy prowadzone przez zespoły z dostępem linowym

  naprawy prowadzone przez zespoły z platform wiszących

  mycie poszycia łopat

   

   

 • PRACE ELEKTROTECHNICZNE ZWIĄZANE Z TURBINAMI WIATROWYMI

  W ZAKRESIE BUDOWY, MODERNIZACJI ORAZ REMONTÓW:

  przyłączy SN do zasilenia farm wiatrowych oraz pojedynczych elektrowni

  stacji transformatorowych SN/nn

  linii elektroenergetycznych SN i nn

  infrastruktury elektroenergetycznej do zasilania elektrowni wiatrowych

  infrastruktury elektroenergetycznej do zasilania farm fotowoltaicznych

   

  infrastruktury elektroenergetycznej do zasilania elektrowni biogazowych

  zasilania oraz automatyki elektroenergetycznej obiektów przemysłowych

  układów automatyki i zabezpieczeń

  instalacji elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych

  rozdzielnic SN i nn

   

  EKSPLOATACJA ORAZ SERWIS:

   

  stacji transformatorowych oraz rozdzielczych

  obiektów elektroenergetycznych

  aparatury i urządzeń elektroenergetycznych

  24-godzinny serwis dla Naszych Klientów, z którymi mamy podpisane umowy

  serwisowe

  zdalne sterowanie oraz monitoring stacji oraz elektrowni

   

  POMIARY:

   

  badanie i rejestracja parametrów jakości energii elektrycznej

  próby napięciowe kabli SN napięciem stałym

  próby napięciowe kabli SN napięciem wolnozmiennym VLF

  próby napięciowe rozdzielni SN

  pomiary napięć rażenia

  pomiary rezystancji izolacji transformatorów 110/15 kV, 15/0,4 kV

  pomiary rezystancji izolacji linii kablowych 110/15 kV, 15/0,4 kV

  pomiary termowizyjne urządzeń elektroenergetycznych

  badanie oraz nastawy zabezpieczeń

  pomiary rezystancji uziemień

  optymalizacja zużycia energii elektrycznej dużych linii produkcyjnych

  rejestracja anomalii prądowych oraz napięciowych

  pomiary reflektometryczne linii światłowodowych

   

  PROJEKTOWANIE:

   

  sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych SN oraz nn

  stacji transformatorowych

  instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych

  wykonywanie kosztorysów inwestorskich

  wykonywanie kosztorysów ofertowych

  przygotowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

  opracowanie dokumentacji budowlano-projektowej branży elektroenergetycznej

   

   

MENU

ZAMKNIJ